wtorek, 10 lipca 2012

XIII Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego.


          Od 28.06 do 12.07 br. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie organizowało XIII Letnią Akademię Kultury i Języka Polskiego. Jest to impreza edukacyjna, skierowana do młodzieży polskiej mieszkającej na Kresach Wschodnich. Grupa młodzieży z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi przyjechała do Głogowa, by razem poznawać polską kulturę, historię i język. Wśród nich są uczestnikami akademii członkowie naszego PKOT Irena Boluch i Walery Sereda.
         Jest to pierwszy wyjazd naszej młodzieży do Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego.
          Uroczysta inauguracja XIII Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego odbyła się 30 czerwca. Młodzi, birący udział w Akademii zostali przywitani przez prezydenta miasta Głogowa Jana Zubowskiego i dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego Leszka Lenarczyka, otrzymali upominki. Otrzymali także upominki i książki od radnego Rady Miejskiej Jerzy Akielaszka.

          Pierwszy wykład inauguracyjny na temat "Piotr Skarga"przeprowdził Waldemar Hass, zastępca dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego, ponieważ rok 2012 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rokiem Piotra Skargi.
     Następnego dnia,1 lipca dzieci uzyskały możliwość wsłuchać się w dźwięki muzyki ludowej, zobaczyć kolorowy i radosny świat folkloru, tradycyjne stroje i tańce w czasie XVII Przeglądu Kultury Polskiej KRESY 2012. W Miejskim Ośrodku Kultury wystąpiło sześć grup z Polski i Kresów Wschodnich:
    
    folklorystyczne zespoły "Kotwica" z Kowna, "Grochowiczanki" z Grochowic,  "Wierzbnieczanki" z Bytomia Odrzańskiego, chór "Radocha" z Głogowa, zespół taneczny "Białe Skrzydła" z Mołodoczewia, kapela "Lwowska Fala" ze Lwowa.
    
   Poprzez uczestniczenie w wykładach i prelekcjach młodzież pogłębi swoją wiedzę o historii i kulturze polskiej.Nabytą wiedzę poszerzą przez zwiedzanie miejsc ważnych w historii Polski, mianowicie Krakowa, Sandomierza, Lublina, Szlaku Tatarskiego - Kruszynian, Bokoników, Białostoku, Kowna, Wilna.
    Na zakonczenie Letniej Akademii młodzież spotka się z Ambasadorem Rzeczypospolitej na Litwie Januszem Skolimowskim, gdzie odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego.


                                                   Pozdiękowanie

                                                     Szanowni Państwo,
    
     Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im. bł.Marceliny Darowskiej składa serdeczne podziękowania na ręce
      Jana Zubowskiego, prezydenta miasta Głоgowa,
      Leszka Lenarczyka, dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego,
      Waldemara Hassa,zastępcy dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego,
      Jerzy Akielaszka, radnego Rady Miejskiej Głogowa,
      Katarzyny Reszki, pracownicy naukowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego,
      Agnieszki Grabiwody, pracownicy naukowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego
   za zaproszenie młodzieży z Brzeżan dla uczestniczenia w Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego.
    Dziękujemy za przekazywanie miłości do języka ojczystego, tradycji i kultury narodu polskiego, które jest bardzo potrzebne dla zachowania i szerzenia polskości, popularyzacji naszej kultury na Kresach Wschodnich.

Prezes PKOT  im.M.Darowskiej                    Halina SzatrukP.S. Zdjęcia są z archiwum Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz