czwartek, 30 lipca 2015

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia - 2015

        Tegoroczna akcja "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" została przeprowadzona w dniach 8-18 lipca. 
        8 lipca spotkaliśmy wolontariuszy z Dolnego Śląska. Jedna grupa, kierownikiem której już od czterech lat jest pani Ewa Finster-Gorzko, wicedyrektor gimnazjum im. Armii Krajowej w Żurawinie, pracowała nad porządkowaniem polskiego cmentarzu w Brzeżanach. Druga grupa,  po raz pierwszy, pracowała na cmentarzu w Kozowie. Jej kierownikiem był wicestarosta Lignicy pan Kazimierz Burtny. 
    Po kilku dniach pracy w Kozowie grupa udała się do powiatu zaleszczyckiego, tam kontynuowała pracę nad porządkowaniem polskiego cmentarza. 
    W imieniu PKOT prezes p.Halina Szatruk wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom akcji za ofiarność, pamięć i wszystkie dobre sprawy, poświęcone zachowaniu naszego dziedzictwa kulturowego.
    Szczególnie dziękujemy uczestnikom akcji z gimnazjum im. Armii Krajowej z Żurawiny, mianowicie kierownikom i opiekunom grupy:
             pani Ewie Finster-Gorzko
             panu Andrzejowi Kondrackiemu
             pani Katarzynie Witkowskiej
uczniom gimnazjum:
             Agacie Witkowskiej
             Jagodzie Drzewieckiej
             Oliwii Hajdamowicz
             Marcelinie Majos-Majewskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz