niedziela, 29 września 2013

             22 września br. w Muzeum Krajoznawczym w Brzeżanach odbyła się prezentacja książek polskiego pisarza, poety i dziennikarza emigracyjnego Andrzeja Chciuka "Atlantyda" i "Ziemia Księżycowa", oraz spotkanie z tłumaczem tych utworów na język ukraiński p.Natalią Rzymską.
p.Natalia Rzymska
 "Atlantyda" opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku" uznano za "najwybitniejszą książkę pisarza polskiego pochodzenia na emigracji". W 1969r. autorowi została przyznana Nagroda londyńskich "Wiadomości".
"Ziemia Księżycowa" wydana została w 1972r. Jest to "Druga opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku". 
Utwory te są zachwycającymi wspomnieniami autora o przedwojennym Drohobyczu.

                p.Natalia Rzymska zapoznała obecnych na tym spotkaniu z biografią i twórczością  Andrzeja Chciuka, czytała odcinki z jego utworów. W całości zostało przeczytane opowiadanie "Gołówko", główny bohater którego był "apostołem polsko-ukraińskiego porozumienia". Mikołaj Prociw odczytał niektóre odcinki z utworów Andrzeja Chciuka, które są odzwierciedleniem wówczesnych stosunków polsko-ukraińskich. Na zakonczenie imprezy p.Halina Szatruk zarecytowała wiersz J.Słowackiego "Rozmowa z piramidami".
               Była to kontynuacja bardzo ważnych wydarzeń, corocznie odbywających się we wrześniu: IX międzynarodowego spotkania intelektualistów, artystów polskich i ukraińskich w Krzemieńcu pod tytułem "Dialog Dwóch Kultur", poświęconego w tym roku 204-tej rocznice urodzenia Juliusza Słowackiego, oraz 20-go Forum Edytorów we Lwowie.
           Organizatorami imprezy są Muzeum Krajoznawcze w Brzeżanach i Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im.bł.M.Darowskiej. Wraz z członkami PKOT uczestniczyli w niej goście: p.Małgorzata Wróblewska, dyrektor wydawnictwa "Bukowy las" we Wrocławiu, p.Emilia Pilecka z USA, p.Michał Wróblewski i p.Joanna Sentysz z Wrocławia.
                         


            PKOT im.M.Darowskiej wyraża serdeczne podziękowanie pracownikom muzeum, zwłaszcza starszemu współpracownikowi Mikołajowi Prociwu za współpracę, która jest owocna i bardzo pożyteczna w naszej działalności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz