poniedziałek, 11 lipca 2011

"Wklad wybitnych Polakow w dziedzinie dorobku kulturalno-oswiatowego Ziemi Tarnopolskiej"

tekst - Julia Lokietko ( "Kurier Galicyjski")
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPnU) wspólnie ze znanym uczonym Sergijem Tkaczowem zorganizowała w Brzeżanach polsko-ukraińską konferencję „Zasługi polskich rodzin wobec oświatowego i kulturalnego rozwoju Tarnopolszczyzny”. Wzięli w niej udział prezes FOPnU Emilia Chmielowa i inni członkowie zarządu tej organizacji, prezesi 15 towarzystw kultury polskiej z rożnych miast Ukrainy, przedstawiciele mediów, naukowcy z Tarnopola i członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturalnie- Oświatowego im. bł.Marceliny
Konferencja miała charakter popularno-naukowy ponieważ organizatorzy pragnęli dotrzeć do jak najszerszego koła odbiorców. W spotkaniu wzięła również udział młodzież zgromadzona wokół polskich towarzystw. Podstawowym celem spotkania było przedstawienie wielkiego wkładu, jaki w rozwój Ziemi Tarnopolskiej wnieśli wybitni Polacy. Wygłoszono referaty: „Życiorysy rzymskokatolickiego duchowieństwa
okresu sowieckiego” – dr Jarosław Stocki, „Polska prasa na Tarnopolszczyźnie” – Wołodymyr Chanas, „Rodzina Daszyńskich i Iwan Franko” – Wiktor Uniat oraz „Stereotypy Polaka na Ukrainie i Ukraińca w Polsce na podstawie twórczości Osypa Makoweja” – Sergij Tkaczow. Prezentację „Tarnopolskiego Słownika Encyklopedycznego” poprowadzili Bohdan Petrasz i Wiktor Uniat. „Konferencja, która zebrała nas
tutaj jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ spotykamy się na Tarnopolszczyźnie po raz pierwszy, – rozpoczęła spotkanie prezes FOPnU Emilia Chmielowa. – Chciałabym podkreślić zasługi dr Sergija Tkaczowa, z którym współpracujemy od 1990 roku. Przez
20 lat bardzo owocnie układa się nam współpraca, a wspólne projekty realizujemy na całym terenie Ukrainy. To, że dziś spotkaliśmy się w Brzeżanach, też jest zasługą pana Sergija”– podsumowała.

Podczas prezentacji „Tarnopolskiego SłownikaEncyklopedycznego”, Wiktor Uniat zaznaczył, że szeroko w nim przedstawiono również inne mniejszości narodowe Tarnopolszczyzny, zwłaszcza: Czechów, Żydów, Rosjan, Niemców i in. Jednak to Polacy wystąpili z inicjatywą organizacji konferencji promocyjnej dla publikacji. Nie dziwota zresztą, ponieważ właśnie oni są obecni w większości haseł. „Mieszkańcy Brzeżan cieszą się
tym, że do dziś łączą ich z Polską rodzinne i sąsiedzkie kontakty. Miastami partnerskimi Brzeżan od lat jest Janów Lubelski i Kluczbork, – opowiada wiceprzewodniczący Rady Rejonowej Roman Wysocki. – Zmienia się władza, ale kontakty wciąż trwają.
Kluczbork pomaga nam w renowacji kościoła. Studenci wydziału architektury Uniwersytetu Jagiellońskiego biorą z kolei udział w renowacji Zamku Sieniawskich. Na zakończenie spotkania, prezes
FOPnU Emilia Chmielowa wręczyła dyplomy uznania za naukowe
osiągnięcia, badanie historii ziemi tarnopolskiej i zasługi na rzecz porozumienia miedzy narodami Ukrainy i Polski. Uhonorowani zostali: członkowie Związku Krajoznawców– Encyklopedystów Tarnopolszczyzny i autorzy „Tarnopolskiego Słownika Encyklopedycznego” Petro Hucal, Ihor Duda, Oleh Klymenko, Bohdan Melnyczuk, Jarosław Stocki, Wiktor Uniat, Sergij Tkaczow, Bohdan Chawariwski i Wolodymyr Chanas.

Po konferencji, delegatami polskich organizacji zajęło się Polskie Towarzystwo Kulturalnie-Oświatowe im. bł. Marceliny. Po noclegu w malowniczym gospodarstwie agroturystycznym koło Brzeżan, czekała na nich wycieczka po mieście i okolicach. Nawet deszcz nie był w stanie zepsuć im nastroju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz